NIKE BUDAPEST

Hűségkártya használati feltételek

 

A NIKE Hűségkártya akció szervezője és a NIKE márka forgalmazója a Trimera Sports Hungary Kft. (címe: 1075 Budapest, Madách I. u.13-14. B.ép., a továbbiakban: Szervező).

A Hűségkártya promócióban (továbbiakban: Promóció) kizárólag a 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, természetes személyek vehetnek részt (a résztvevő a továbbiakban: Kártyabirtokos).

 

1. A Promócióban való részvétel a jelen Használati Feltételek  automatikus elfogadását jelenti.

 

2. A Promóció 2018. április 18-án indult és visszavonásig tart. A Szervező a Promóció időtartama meghatározásának jogát fenntartja. 

 

3. A Promóció leírása:

A Szervező vásárlói részére Hűségkártya promóciót szervez.

 

Csatlakozás módja:

Amennyiben Ön már rendelkezik érvényes, üzleteink bármelyikében kitöltött hűségkártyával, a törzsvásárlói kedvezményt a SportMonkey webáruházon keresztül is igénybe veheti.

 

A vásárlást lezáró oldalon a kuponkód kezelésénél írja be a Huseg szót és adja meg a törzsvásárlói kártya vonalkód számát: pl. Huseg12345678

 

A regisztrációval a Szervező tudomására jutott adatokat a Szervező azirányadó jogszabályoknak – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvénynek – megfelelően kezeli.

 

A Hűségkártya igénylése során megadott adatok kezelésének célja a Promócióval kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a Kártyabirtokos azonosítása, jelen Promócióval vagy más promócióval összefüggő kapcsolattartás, a Promóció keretében elérhető kedvezmények szervezése és biztosítása, más promócióval kapcsolatos, marketing célú üzenetek és reklámok küldése, a Promócióval összefüggő ajándék- és/vagy nyereménysorsolások lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása, amely a Promócióban Programban való részvételi szándék jelzésével –regisztrációval a  SportMonkey webáruházba kifejezetten megadottnak tekintendő.

 

A Hűségkártya személyre szóló, és át nem ruházható. A megadott kedvezményekre jogosít, és ajándékvásárlási utalványra nem fordítható. Online a webshopunkban, és üzleteinkben egyaránt használható. Online használat: bejelentkezéssel a www.sportmonkey.hu weboldalon.Offline a kártya felmutatással érvényes a Nike márkaboltokban (Nike Westend, Nike Fashion Street, Nike Árkád)

 

A Hűségkártya tulajdonosának a Szervező esetén 5%-os folyamatos és garantált kedvezményt biztosít (az akciós áru termékek vásárlásából is!) minden vásárlás alkalmával. A kedvezmény 100 000 HUF feletti vásárlás után 7%.

 

A Hűségkártya által igénybe vehető egyéb kedvezményeket a Szervező cég szabja meg, erről a Hűségkártya tulajdonosát eDM-ben, Facebook vagy az üzletben található reklámanyagokon keresztül értesíti.

 

A Szervező által küldött eDM-ekről a bennük szereplő linken lehet leiratkozni. 

 

4. A Promócióból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, alvállalkozói, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

5. Amennyiben a vásárló cselekvőképességében korlátozott, úgy törvényes képviselőjével együtt jogosult a Promócióban részt venni. A Promócióban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

 

6. A Szervező nem vállal felelősséget a Hűségkártyával történő esetleges visszaélésekért, vagy a Hűségkártya jogtalan használatáért.

 

7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező által szervezett promcióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést, vagy a NIKE márkára nézve sértő cselekményt követ el.

 

8. Tekintettel arra, hogy a Promóció keretében a Szervező a Kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményes lehetőségeket, a Szervező jogosult a Promóció jellemzőit, feltételrendszerét, a jogosultak körét, az résztvevő üzletek körét bármikor, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett, egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú.

 

9. A Szervező jogosult a Promóciót a Kártyabirtokosok 30 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor befejezni. Az értesítés a Szervező Facebook oldalán és a Promócióban résztevő üzletekben elhelyezett közlemény útján történik. Az értesítés megjelenését követő naptól kezdve a Promóció befejezéséig hátralévő időben a Kártyabirtokosoknak még van módjuk az elfogadóhelyeken a kedvezmények igénybevételére. A 30 napos határidő lejárta után a Kártyabirtokos mindennemű kártérítés igénye nélkül elveszíti azt a jogát, hogy a Hűségkártyával az elfogadóhelyeken – a Promóció keretein belül – kedvezményeket vegyen igénybe.

 

Budapest, 2018. április 24.

 

Trimera Sports Hungary Kft.

Szervező